Profi verze pro studenty Instalátor Profi verze otázek s 2800 otázkami rovnoměrně rozloženými mezi podkapitoly obecné a speciální patologie na úrovni rozsahu studia na lékařských fakultách. Více otázek   Na rozdíl od verze vytvořené pro FRVŠ obsahuje Profi verze skoro dvojnásobný počet otázek.   Dva aktivační klíče na objednávku Program je chráněn hardwarově vázanou aktivací. Uživatel má nárok na nejvýše dva aktivační klíče po dobu platnosti licence produktu. Roční licence Roční licence s možností výhodného prodloužení. © Lorem Ipsum Dolor 2010 Made with Xara © Daniel Housa 2011, 2012
Členská zóna (pro platící uživatele)
Jméno uživatele :
Heslo :