O autorovi Současné aktivity  Vzhledem k časové zaneprázdněnosti jsem tyto webové stránky poněkud zanedbával. Plánuji převedení FRVŠ verze testových otázek pod správu 3. lékařské fakulty. V současné době vytvářím databázi histopatologických popisů nálezů v anglickém jazyce jako pomůcku pro patology začínající pracovat ve Velké Británii. Pracuji jako konzultant v oboru histopatologie ve Velké Británii. Minulé aktivity  Do roku 2010 odborný asistent na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy, patolog na Ústavu patologie 3.LF UK a ještě předtím v Institutu klinické a experimentální medicíny a na Hlavově ústavu 1.LF UK. Výzkumný pobyt na Masonic Cancer Center v Minnesotě, USA. Práce   Práce je tu nad hlavu protože na oddělení nám tu chybí t.č. asi tři lidé. Proto moc dalších aktivit nestíhám. Lokomotiva Tomáš  V současné době se zájem poněkud otupil a přesunul se do sféry disneyovských princezen. Návštěva u prasete Pepiny   Nezbytná součást denních aktivit. Prase Pepina na 100 a 1 způsob. Obrázek zachycuje nezbytné potřásání s prackou prasete Pepiny. © Lorem Ipsum Dolor 2010 Made with Xara © Daniel Housa 2011, 2012